Ποικιλιακή σύνθεση : 100% Sauvignon blanc

Έδαφος: ασβεστίτης , αργιλοπηλώδες

Ηλικία αμπελιών: 15 έτη

Απόδοση παραγωγής: 700-900 κιλά

Μεγέθη φιαλών: 750cl

Ημερομηνία συγκομιδής: 18-20 Σεπτεμβρίου 

Εμφιάλωση: 3.000-4.000 φιάλες  

Υψόμετρο: 890 μέτρα